EN NOG MEER INFO :-)

Fieldlab Evenementen concludeert dat organisatoren van evenementen ook de volledige capaciteit kunnen benutten als het risiconiveau zorgelijk is, mits er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

De organisatie trekt deze conclusie naar aanleiding van praktijktoetsen en aansluitende opschalingstesten van de afgelopen maanden.

Aan de hand van de onderzoeksresultaten is een matrix ontwikkeld, die als leidraad zou kunnen dienen voor het plan van het demissionaire kabinet om de samenleving weer volledig te openen. Het kabinet moet nu bepalen wat er met de aanbevelingen gedaan wordt en zal het OMT om advies vragen.

“Fieldlab Evenementen levert vandaag mooie resultaten aan het kabinet. Concrete handvatten voor hoe te handelen in welke fase van een pandemie”, zegt Riemer Rijpkema, plaatsvervangend stuurgroepvoorzitter van Fieldlab Evenementen, donderdag tijdens de presentatie van de onderzoeksresultaten.

“Er ligt een schat aan informatie waar men op zowel korte als lange termijn zijn voordeel mee kan doen. We kunnen open en hoeven als branche nooit meer volledig dicht”, aldus Rijpkema.

Voor elk risiconiveau (hieronder in aflopende volgorde) stelt Fieldlab Evenementen concrete maatregelen voor:

Risiconiveau zeer ernstig
Het is niet raadzaam om muziek-, film- of overige festivals te organiseren. Ook is het raadzaam om evenementen zonder vaste plaatsen, zoals popconcerten of indoordance-events, alleen voor zittend publiek en met een maximale bezetting van 50 procent te organiseren.

Risiconiveau ernstig
Festivals zijn mogelijk, zij het onder strikte voorwaarden. Daarnaast kunnen culturele instellingen en evenementen met een vaste plek voor iedere bezoeker drie kwart van het totale aantal mogelijke bezoekers verwelkomen. Alle bezoekers moeten wel van tevoren getest worden.

Risiconiveau zorgelijk
Theatervoorstellingen, concerten met zittend publiek, zakelijke congressen en seminars kunnen plaatsvinden zonder test vooraf, mits de ventilatie op orde is. Bij de evenementen kan 100 procent van de beschikbare capaciteit benut worden. Van de bezoekers wordt wel verlangd dat zij in beweging een mondkapje dragen en dat het publiek gereguleerd in- en uitstroomt, op afstand en met tijdsloten. Voor (professionele) sportevenementen, evenementen zonder vaste plaatsen en festivals en doorstroomlocaties wordt een test vooraf wel geadviseerd.

Risiconiveau waakzaam
Alleen voor indoorconcerten en outdoorfestivals zijn nog sneltests voorafgaand aan het event nodig. Overal kan 100 procent van de capaciteit worden benut, terwijl theaters en andere indoorlocaties qua ventilatie moeten voldoen aan het zogenoemde Bouwbesluit.

Fieldlab Evenementen is een initiatief van de evenementensector – van zakelijke tot publieksevenementen en van cultuur tot sport – en wordt ondersteund door de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en van Justitie en Veiligheid (JenV).

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Open chat
1
Whatsapp ons , binnen 4 uur reactie
Scan de code
We helpen u graag !